Voor (zorg)organisaties
&
gemeenten

Voor de vaders, moeders
opa's en oma's.

VideoYou is bedoeld voor die vaders, moeders, opa’s en oma’s die, doordat ze onvoldoende digitaal aardig zijn, veel van die kleine geluksmomentjes missen die zo makkelijk in bijvoorbeeld familie-app groepen worden gedeeld. VideoYou is een concept waarmee familie en vrienden makkelijk hun dagelijks leven kunnen delen met opa of oma op afstand (en vice versa). Makkelijk in gebruik voor iedereen. Volledig technisch ondersteund op afstand zodat niemand er omkijken naar heeft.

Alle voordelen op een rijtje

Het leven delen vanuit elke plek in Nederland en de rest van de hele wereld

Makkelijk in gebruik voor iedereen en ‘opa en oma proof’

Video’s verzenden en bekijken op momenten dat het voor iedereen uitkomt

Video’s verzenden en bekijken op momenten dat het voor iedereen uitkomt

Een mooie aanvulling op langs gaan en het verrijkt die bezoeken

VideoYou-tablet volledig technisch ondersteund op afstand

Makkelijk in gebruik voor iedereen

Volledig technisch ondersteund op afstand

VideoYou zorgt op afstand dat de tablet altijd goed werkt, de juiste updates & beveiliging heeft en we kunnen zelfs de tablet overnemen om eventuele problemen real time aan te pakken. Lekker makkelijk voor familie & vrienden, heel fijn voor opa of oma en niet belastend voor eventuele zorgverleners.

eenvoudig en snel

VideoYou heel geschikt voor gebruik in (zorg)instellingen en gemeenten

VideoYou is bedoeld voor mensen die, doordat ze onvoldoende digitaal vaardig zijn, veel van die kleine geluksmomentjes missen die zo makkelijk in bijvoorbeeld familie-app groepen worden gedeeld. VideoYou is een concept waarmee familie en vrienden makkelijk hun dagelijks leven kunnen delen met opa of oma op afstand (en vice versa). Makkelijk in gebruik voor iedereen. Volledig ondersteund op afstand zodat niemand er omkijken naar heeft. Hoe dit werkt?

Check onderstaande filmpje:

Speciale functies voor beeldschermzorg en mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben

Met het zorgpluspakket is VideoYou ook heel geschikt voor mensen die wat extra zorg nodig hebben. De basisfunctie blijft zoals hierboven beschreven. Op subtiele wijze kunnen zorgfuncties worden toegevoegd zonder inbreuk op gebruiksvriendelijkheid. Waar mogelijk kan slim worden aangehaakt op regelingen zoals ‘Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)’ of de recent gesloten tijdelijke regeling ‘SET COVID-19’. Hieronder enkele praktijkvoorbeelden:

Beeldschermzorg en ondersteuning op afstand

Door het ingebouwde beeldbellen te activeren kan zorg op afstand worden verleend. Dit kunnen zorgprofessionals zijn zoals huisarts, verpleegkundige of behandelaar. Daarnaast kunnen dit ook mantelzorgers zijn of mensen vanuit wijkteams van de gemeente.

Zorg gerelateerde video’s en reminders

Onderdeel van het zorgpluspakket is de mogelijkheid om 1 of meer kanalen op het scherm toe te wijzen aan ’zorg gerelateerde video’s’ van zorgprofessionals of mantelzorgers. Dit zijn video’s die op dezelfde manier worden getoond als video’s van familie en vrienden. Echter deze blijven zichtbaar op een kanaal en hebben al een korte beschrijving op het startscherm met de 6 vlakken. Deze video’s kunnen bijvoorbeeld gaan over ‘reminder innemen medicijn’, ‘Wat de dag brengt vandaag’, ‘hoe jezelf aan te kleden’, ‘gewoon even goede morgen’ en meer. Deze kunnen worden opgenomen door zorgprofessionals maar ook door familie zodat het helemaal vertrouwd is (al dan niet gescript door iemand vanuit de zorg).

Meegroeien met ziekteverloop van bijvoorbeeld dementie

Het zorgpluspakket maakt het mogelijk om VideoYou zo in te stellen dat het maximaal aansluit bij de wensen en capaciteiten van de gebruiker. Zo kan het ook mee groeien met ziekte verloop van bijvoorbeeld dementie. Hieronder een impressie hoe stapsgewijs functionaliteiten kunnen worden aangepast waarbij in de beginfase van dementie alle functionaliteiten van VideoYou werden gebruikt:

• Beeldbellen zo worden ingesteld dat alleen gesprekken ontvangen kunnen worden maar niet meer zelf geïnitieerd.
• Controle over het volume kan worden uitgezet
• Video’s kunnen alleen bekeken worden en niet meer op worden gereageerd
• VideoYou wordt zo ingesteld dat het alleen op bepaalde tijden beschikbaar is. Bijvoorbeeld alleen tussen 10:00 – 12:00 en 15:00 – 17:00.
• De standaard 6 schermpjes worden teruggebracht van 6 naar 4 naar 2 en uiteindelijke eventueel 1.
• Bedienen van de knoppen is helemaal niet meer nodig.

Video’s en foto’s kunnen gelooped worden afgespeeld zonder dat er op knoppen hoeft te worden gedrukt.

Daarnaast kan op het juiste moment ervoor gekozen worden om de VideoYou-tablet aan de muur te monteren in een beschermend kastje zodat tablet niet meegenomen kan worden.

Optie 1

Optie 2

Optie 3